Uw gegevens worden geverifieerd

Rekenvoorbeeld:
Kredietsom te betalen per
maand
nominale
maandrente
jaarlijks kosten-
percentage
looptijd in
maanden
totale prijs incl.
hoofdsom
€ 15.000,00
€ 150,00
0,384%
4,70%
127
€ 19.050,00
€ 25.000,00
€ 250,00
0,368%
4,50%
125
€ 31.250,00
Dit rekenvoorbeeld betreft een doorlopend krediet met een variabele rente, waarbij de opgegeven looptijd en totale prijs een indicatie zijn vanwege de variabele rente.
Aan dit rekenvoorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Alle aanvragen worden getoetst bij BKR in Tiel. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden.