Uw gegevens worden geverifieerd

Rekenvoorbeeld:
Kredietsom te betalen per
maand
nominale
maandrente
jaarlijks kosten-
percentage
looptijd in
maanden
totale prijs incl.
hoofdsom
€15.000,00
€150,00
0,376%
4,6%
126
€18.900,00
€25.000,00
€250,00
0,360%
4,4%
125
€31.250,00
Dit rekenvoorbeeld betreft een doorlopend krediet met een variabele rente, waarbij de opgegeven looptijd en totale prijs een indicatie zijn vanwege de variabele rente.
Aan dit rekenvoorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Alle aanvragen worden getoetst bij BKR in Tiel. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden.